سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

استاندار زنجان: ارائه آموزش های تخصصی مدیریتی به بانوان و جوانان استان در دست اجرا استد

استاندار زنجان با تاکید بر استفاده از توانمندی های مدیریتی بانوان و جوانان استان، گفت: ارائه آموزش های تخصصی مدیریتی به بانوان و جوانان استان در دست اجرا قرار گرفته است و از این ظرفیت ها بیش از پیش در استان زنجان استفاده خواهد شد.

تبلیغات