سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

الگوهای فرزندآوری در ایران چه تغییری کرده است؟د

مطالعات نشان می‌دهند آمال و آرزوهای زوجین در مورد آینده فرزندان‌شان، به سرمایه گذاری بیشتر برای تحصیلات فرزندان منجر شده و بر تصمیم آنان برای فرزندآوری موثر بوده است. بنابراین بررسی الگوهای باروری و تحصیلات در شناخت عمیق‌تر سطح و روند آینده باروری اهمیت ویژه‌ای دارد. شعار سال: مطالعات باروری در سال‌های اخیر بر عوامل […]

تبلیغات