سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

طلاق؛ بعد از پایان کلاسد

شعارسال: می‌توان گفت مسئولان در بحث ازدواج و طلاق، به «طلاق» بیشتر از «ازدواج» اهمیت می‌دهند و برای کاهش آن بیشتر برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی دارند؛ این مهم را می‌توان از قیاس و بررسی آمار هم مشاهده کرد. چند سالی است که آمار طلاق از ازدواج پیشی گرفته است و همگان در جامعه به فکر کاهش […]

کلینیک‌های کاهش طلاق اثرگذار نیستندد

شعارسال: می‌توان گفت مسئولان در بحث ازدواج و طلاق، به «طلاق» بیشتر از «ازدواج» اهمیت می‌دهند و برای کاهش آن بیشتر برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی دارند؛ این مهم را می‌توان از قیاس و بررسی آمار هم مشاهده کرد. چند سالی است که آمار طلاق از ازدواج پیشی گرفته است و همگان در جامعه به فکر کاهش […]

تبلیغات