جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

ما با آموزش‌های جنسی به کودکان در مدارس، تجاوز و بارداری دختربچه‌ها را افزایش دادیم!د

نتایج مطالعات محققان دانشگاهی در غرب بیانگر افزایش آمار تجاوز و بارداری‌های ناخواسته دختربچه‌ها پس از آموزش‌های جنسی در مدارس است. شعارسال: مطالعات دانشگاهی گوناگون در غرب در زمینه انجام آموزش‌های جنسی به کودکان در مدارس بیانگر این است که این آموزش‌ها نه تنها آمار جرم و جنایت و تجاوز به کودکان و نوجوانان را […]

عمده انتقال ایدز از طرق غیرجنسی است/ اصرار بر آموزش های جنسی فراگیر با هدف قبح زدایی از روابط نامشروع انجام می‌شودد

شعار سال: مهری طالبی، کارشناس زن و خانواده و مسئول میز زنان معاونت فرهنگی سپاه و دارای مدرک مطالعات زن خانواده به تحلیل علل ارائه انتشار آمار غلط در حوزه ایدز پرداخت.‌ حرف‌هایی که امروز در مورد به رسمیت شناختن کارگر جنسی در جامعه زده می‌شود اساسا به دنبال چه هدفی است؟ آیا پذیرفتن این […]

تبلیغات