شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

ریزودرشت آمار مجردهای ایراند

شعار سال: قبلا این عددهای مرتبط با سرشماری و جمعیت برای آدم‌ها زیاد مهم نبود اما در دوره دولت‌های مدرن این عددها مهم شد. چرا مهم شد؟ چون باید می‌نشستند و برایش برنامه‌ریزی می‌کردند. به همین دلیل بود که سرشماری‌ها جدی‌تر شدند. در ایران، سرشماری‌ها هر ۱۰سال یک‌بار انجام می‌شد اما بعدتر این فاصله به پنج […]

تبلیغات