پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

دلایلی که به شما ثابت می کند با کفش وارد خانه نشوید!د

یک مطالعه جدید تکان دهنده، دلایل متقاعد کننده برای ممنوعیت ورود کفش به خانه یافته است، طبق این مطالعه راه رفتن در خانه با کفش های کثیف بیرون، ممکن است منجر به عفونت های باکتریایی جدی شود. شعار سال: بر اساس یک مطالعه که اخیرا توسط دانشگاه هوستون منتشر شده، ۲۶٫۴ درصد احتمال دارد که کفش […]

تبلیغات