پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه چه مؤلفه‌هایی می‌خواهدد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تشریح مؤلفه‌های ایجاد و گسترش نشاط اجتماعی در جامعه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در این زمینه مسئولیت دارند.

تبلیغات