سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

مادر ستون خانواده استد

اگر پدر را سقف خانه در نظر بگیریم، مادر ستون‌ خانه است و مسلما نقش بسیار مهمی در استقرار خانواده دارد. آغوش پرمهر مادر تاثیر زیادی بر دور هم جمع‌شدن اعضای خانواده دارد. شعارسال: اگر پدر را سقف خانه در نظر بگیریم، مادر ستون‌ خانه است و مسلما نقش بسیار مهمی در استقرار خانواده دارد. […]

تبلیغات