پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

نگاهی به مصائب بچه‌های طلاقد

بعضی چیزها در دنیا اتفاق می‌افتد که دست آدم نیست‌. همان‌طور که آشنایی و ازدواج پدر و مادرمان دست هیچ‌کدام از ما نبود‌. جدا شدن آنها هم کوچک‌ترین ارتباطی به فرزندان ندارد‌. بحث طلاق و تابو‌های ناشی از آن چیز جدیدی نیست‌. هنوز خیلی از افراد جامعه از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی، نزدیک شدن […]

تبلیغات