دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

خشونت علیه زنان زخم پنهان اجتماع/ دردی که مادر آسیب‌های جامعه استد

خشونت علیه زنان به عنوان یک زخم اجتماعی، در پس ترس و تمایل بانوان به حفظ بنیان خانواده، گاه مدت ها خود را آشکار نمی کند اما در نهایت منشأ ایجاد انواع آسیب های اجتماعی است. شعارسال: خشونت علیه زنان به عنوان یک زخم اجتماعی، در پس ترس و تمایل بانوان به حفظ بنیان خانواده، […]

تبلیغات