دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

وجود ۱۴۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل/مقابله با آسیب‌ها توسط دولت امکانپذیر نیستد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه نباید نسبت به آسیب‌های اجتماعی، نگاه امنیتی داشت، گفت: مقابله با آسیب‌ها توسط دولت امکان پذیر نیست، به همین دلیل بخش خصوصی، مردم و جوانان باید پا به عرصه بگذارند.

تبلیغات