دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همیشه ترجیح اول آقایان‌اند/ حرف‌های دوپهلو را چطور معنی کنم/ مدیر سعی داشت به هر بهانه‌ای بدنم را لمس کند…د

شعار سال: بسیاری از مشکلات با زمینه جنسیتی برای زنان شاغل وجود دارد که به گفته برخی از آن‌ها “بسیار آزاردهنده” است و هر روز با آن‌ها سرو‌کله می‌زنند، اما چندان به آن توجه نمی‌شود؛ از نبودن مکانی برای تعویض لباس در محیط‌های کاری تا مدیریت پیچیده روابط با همکاران. در گپ‌و‌گفت با چند زن […]

تبلیغات