شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دست به عصایی در “تربیت جنسی”د

آموزش مغفول مانده در مدارس سبب می شود که وقتی ۴۱ نفر مورد تجاوز قرار گرفتند فقط ۳ نفر از آنها فریاد بزنند و بقیه از ترس زیر سوال رفتن نجابتشان سکوت کنند! نمی دانند که این نجابت نخواهد بود. بی شک فلاکت این است که دهانت برای گرفتن حقت بسته بماند. باید به کودکان […]

تدوین راهنمای تخصصی مداخله در حوزه کودک‌آزارید

رئیس اورژانس اجتماعی کشور از تهیه راهنمای مداخله تخصصی در حوزه کودک آزاری از سوی اورژانس اجتماعی برای انجام مداخلات یکپارچه، همسان و فراگیر در سراسر کشور خبر داد. شعار سال: رضا جعفری با اشاره به اینکه تهیهراهنمای مداخله تخصصی برای مددکاران و روانشناسان اورژانس اجتماعی باعث می‌شود تااز اعمال برخورد سلیقه‌ای در این حوزه […]

تأملي بر ابعاد چالش کودک‌آزاريد

چالش کودک‌آزاري امروزه يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که فعالان حقوق اجتماعي و شهروندي در دنيا براي آن تلاش مي‌کنند. در کشور ما نيز در سطح دولت و جامعه اقداماتي در اين زمينه در سال‌هاي گذشته انجام شده است. اقداماتي که بايد با همت ملي تداوم پيدا کند و اين چالش به حساسيت فراگير در […]

آمار تلخ خشونت خانگی در ایران/٩٠‌درصد از خشونت‌هادر دوران نامزدي اتفاق مي‌افتد!د

شعار سال: حسن اميدوار، دبیر گروه صلح در اين نشست از هزينه بالاي توجه‌نكردن به تبعات خشونت در جامعه سخن گفت و اينكه بيشتر مردم خشونت را امري خصوصي مي‌دانند در حالي كه موضوعي اجتماعي است: «نتايج تحقيقاتي كه در ٢٨ استان كشور ايران درباره خشونت انجام شده است، بسيار فاجعه‌آميز است. اين تحقيق نشان […]

تبلیغات