دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

دردنامه مسکوتِ زنان از خشونت جنسی درمحل کارد

شعار سال: خشونت علیه زنان در محل کار یکی از انواع هزاران نابرابری‌هایی است که زنان به‌طور روزمره تجربه می‌کنند. مشکلات اقتصادی‌، نابرابری در فرصت‌های شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونت‌های جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است. لیلا عسگری (فعال حوزه‌ زنان) باتوجه به خشونت در محل کار علیه زنان به عنوان […]

آمریکا در فهرست ۱۰ کشور خطرناک دنیا برای زناند

یک نظرسنجی از کارشناسان جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد آمریکا در میان ۱۰ کشور پرخطر جهان برای زنان است. شعارسال: به نقل از خبرگزاری رویترز، یک نظرسنجی از کارشناسان جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد آمریکا در میان ۱۰ کشور خطرناک دنیا برای زنان است. بنیاد تامسون رویترز در این […]

تبلیغات