پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

آزار جنسی در اروپاد

در قوانین قضایی اکثریت کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. شعارسال: آزار جنسی محدوده وسیعی از مزاحمت های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می گیرد. در قوانین قضایی اکثریت کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. سایت شعارسال، با اندکی […]

تبلیغات