شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

پنج هزار مرد طی سال گذشته از زنان شان کتک خوردندد

احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: آمار‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد در سال ۹۵، حدود سه هزار مرد به این سازمان برای اعلام خشونت توسط همسران خود مراجعه کرده بودند که حالا این تعداد به حدود پنج هزار نفر رسیده است. شعار سال: تا سال ۹۵ فقط پنج درصد از مدعیان همسرآزاری را مردان […]

تبلیغات