شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

روزگار ناآشنایی با مُدد

سرگذشت و وضعیت اجتماعی زنان ایرانی از میانه‌های دوره قاجار، دچار دگرگونی‌هایی شد؛ به گونه‌ای که از این دوره ـ به‌ویژه پس از شکل‌گیری و پیروزی جنبش مشروطیت ـ رفته‌رفته زیست روزمره آنان، به‌ویژه در گستره‌های فرهنگی و اجتماعی با روزگاران پیش‌تر تفاوت‌هایی یافت. شعار سال: سرگذشت و وضعیت اجتماعی زنان ایرانی از میانه‌های دوره قاجار، […]

تبلیغات