دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

آتش‌سوزی در وزارت نفتد

ایلنا نوشت: وزارت نفت دچار حادثه آتش سوزی شد.

تبلیغات