پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

آتاتورک و سیاست‌های دوپهلو در اصلاح وضعیت زناند

شعار سال: هواخواهان جمهوری ترکیه پس از کنارگذاشتن خلافت عثمانی و کسب قدرت سیاسی از هیچ کوششی دریغ نکردند تا جنبه‌های مختلف این دولت – ملت نوپا به فرهنگ و تمدن غربی همانند شود. دراین‌بین، دگرگونی حیات سیاسی و غیرسیاسی زنان و نگرشی نو به هویت این گروه از جامعه بسیار اهمیت داشت. از دیدگاه آتاتورک (۱۹۳۸-۱۹۲۲م) […]

تبلیغات