دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نشست تبیین شاخص های عدالت جنسیتی در دستگاه های دولتی برگزار شد+ببینیدد

مهسا سادات محسن فر گفت: به میزبانی کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه آبادان نشست تبیین شاخص های عدالت جنسیتی در دستگاه های دولتی شهرستان آبادان برگزار شد.

تبلیغات