شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

غرفه منطقه آزاد اروند در نمایشگاه دستاوردهای بانوان خوزستان افتتاح شدد

با حضور فرانک موسوی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری و مریم منصوری دستیار مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، نمایشگاه دستاوردهای بانوان خوزستان افتتاح شد.

تبلیغات