یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
آخرین اخبار سرویس زنان پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

هم عهدی گروه فرهنگی «دختران مرصاد» با شهداد

هم عهدی گروه فرهنگی «دختران مرصاد» با شهدا لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

اجرای مرخصی ۹ ماهه زایماند

اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

شهادت سردار سلیمانی موجب تقويت وحدت و انسجام ملی استد

شهادت سردار سلیمانی موجب تقويت وحدت و انسجام ملی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

اجرای «طرح سامان» در حوزه آسیب‌های اجتماعید

اجرای «طرح سامان» در حوزه آسیب‌های اجتماعی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

گردان‌های سایبری بانوان، فعال می‌شوندد

گردان‌های سایبری بانوان، فعال می‌شوند لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

نقش مهم بسیج جامعه زنان در تحقق عدالت اجتماعید

نقش مهم بسیج جامعه زنان در تحقق عدالت اجتماعی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

آمار ازدواج رو به کاهشد

آمار ازدواج رو به کاهش لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

انتشار کتاب نقش زنان در انقلاب اسلامید

انتشار کتاب نقش زنان در انقلاب اسلامی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

تقویت جایگاه حقوقی زنان با لایحه صیانتد

تقویت جایگاه حقوقی زنان با لایحه صیانت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

لایحه تامین امنیت بانوان براي تحکیم مبانی خانواده استد

لایحه تامین امنیت بانوان براي تحکیم مبانی خانواده است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

ملت ایران پیام مقاومت خود را به جهان صادر کردد

ملت ایران پیام مقاومت خود را به جهان صادر کرد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

کاهش شدید زاد و ولدد

کاهش شدید زاد و ولد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

تاسیس مرکز نوآوری و خلاقیت زناند

تاسیس مرکز نوآوری و خلاقیت زنان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

استاندارد‌های مشاغل خانگی تدوین می‌شودد

استاندارد‌های مشاغل خانگی تدوین می‌شود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

پرداخت ماهانه۲۰۰ میلیاردتومان مستمری‌ بهزیستید

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پرداخت ماهانه۲۰۰ میلیاردتومان مستمری‌ بهزیستی

تبلیغات