فعال حوزه زنان در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: طرح‌هایی که در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی افزایش جمعیت ارائه می‌شود برای مجلسی‌ها اولویت ندارد. " />

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۴ ب.ظ

طرح افزایش جمعیت کشور برای مجلسی‌ها اولویت ندارد

فعال حوزه زنان در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: طرح‌هایی که در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی افزایش جمعیت ارائه می‌شود برای مجلسی‌ها اولویت ندارد.

طرح افزایش جمعیت کشور برای مجلسی‌ها اولویت ندارد

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،درباره انتقادمعاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به طرح مشوقهای مالی برای ازدواج دختران زیر۱۸ سال اظهار کرد:نکتهای که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به آن تأکید دارد به ظاهرتبدیل شدن ازدواج به یک معامله به دنبال افزایش مشوقهای مالی برای دختران و پسرانی که زیر۲۰ و ۲۴ سال ازدواج میکنند است و تأکید وی بر عدم وجود شرایط مساعد برای تشکیل زندگی مشترک از سوی زوج میباشد.

وی بیان کرد: از آنجایی که ایراد مطرحشده از سوی ویناظر بر بخش مربوط به تسهیل ازدواج است، باید گفت که کشور ما دارای قومیتها و مذاهب مختلف است، اکنون در بسیاری از مناطق کشور، سنت حسنه ازدواج در سنین پائین صورت میگیرد و این در حالی است که طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران سن قانونی ازدواج برای دخترها ۱۳ سال و برای پسرها ۱۵ سال شمسی است، لذابسیار بعید به نظر میرسد که خانوادهها برای دریافت هدیه زوجهای جوان که تنها برای یکبار قابل دریافت است، اقدام به امر ازدواج بین فرزندان خود داشته باشند و فراوانی چنین اقداماتی به قدری کم است که با اطمینان خاطر میتوان اثرات آن را بر روی اجرای طرح نادیده گرفت.

فعال حوزه زنان در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: البته نکتهای که ایشان در خصوص اینکه برای تشویق جوانان به امر ازدواج دولت باید به دو مؤلفه مهم اشتغال و مسکن اهمیت داده و این دو مانع بزرگ را از سر راه جوانان بردارد، هم بسیار درست و صحیح است.

بحثهای جمعیتی کشور طرحی که جزو یکی از اولویتهای اصلی است

هدایتی افزود: آنچه که به نظر من از تمامی این بحثها، مهمتر است این است که باید با یک بررسی آسیبشناسانه به چرایی مطول شدن تصویب طرحهای مهمی از این دست پرداخته شود. چنانچه طرحی که در سال ۹۲ به مجلس ارائه شده را در نظر بگیریم حداقل یک سال مراحل مقدماتی اعم از تحقیقات و کار کارشناسی و سیر مراحل تصویب اولیه در کمیسیون مربوطه را داشته در مجموع حداقل هشت سال از طراحی آن میگذرد.

وی گفت: امسال هم با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۹۸ در مجلس تصویب شده و طرحهایی که بار مالی داشته باشند باید پس از تصویب در کمیسیون بودجه به صحن اصلی مجلس به برای تصویب برود، بعید به نظر میرسد که قابل انجام باشد، لذا به نظر من در سال ۹۸ نیز برای اجرایی شدن آن اقدامی نخواهد شد.

هدایتی عنوان کرد: این پر واضح است که اولویتها و توجیهات طرح و شرایط اجتماعی کشور در طی هشت سال دچار تغییرات بسیار زیادی شده که طراحان یا پیشنهاددهندگان یا دنبالکنندگان تصویب این طرح را ملزم میکند که آن را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه بهروزرسانی کنند و این یعنی زمان بیشتر برای طرحجمعیتی کشور که جزو یکی از اولویتهای اصلی است.

انتهای پیام/۴۰۴۶/


منبع :: http://ana.ir

برچسب‌ها:تبلیغات