به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ درباره آخرین وضعیت لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت" بیان کرد: این لایحه با حضور معاونان قوه، دادستانها و صاحبنظران فرآیندی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه به نظر این فرآیند بسیار طولانی شده، افزود: امیدواریم هر چه زودتر با حضور آقای رئیسی تکلیف این لایحه روشن شود، در اولین مکاتبهای که بعد از تبریک برای ایشان فرستاده شد، درخواست دادیم که تکلیف این لایحه هر چه زودتر مشخص شود، لذا پیگیریها شروع شده و امیدواریم هرچه زودتر جواب نهایی را در ارتباط با این لایحه دریافت کنیم. معاونت به طور مرتب در این مدت لایحه را پیگیری کرده است، زیرا این لایحه مورد مطالبه زنان است و اهمیت بسیار زیادی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با ایسنا درباره طرح دیگری که چندی پیش معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که در کارگاهها از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده میکنند، را به دولت پیشنهاد کرده است نیز معتقد است: اگر بخواهیم امتیازات ویژهای برای زنان سرپرست خانوار قائل شویم تا آسیبهای بعدی متوقف شود، باید نشان داد که امتیاز ویژهای برای کسانی که از زنان سرپرست خانوار حمایت میکنند فراهم شده است، به نظر این طرح پیشنهاد خوبی است، البته باید منابع آن تامین و مشخص شود که چگونه جبران میشود؟ امید است این طرح مورد قبول واقع شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به اقدامات و برنامههای معاونت زنان در سال ۹۸ اشاره و بیان کرد: طرحهایی مانند توانافزایی سازمانهای مردم نهاد، رصد افزایش ۳۰ درصدی مدیریت زنان، اجرای ابلاغیه شاخصها عدالت جنسیتی میان همه دستگاهها و گزارشگیری در مورد میزان تحقق آنها از دیگر پیگیرهای معاونت است. در کنار آن موضوع اجرای طرحهای ارتقاء وضعیت زنان در هر استان، پایش و نظارتهای برنامههایی که مصوب شده از دیگر برنامههای معاونت است. لازم به ذکر است طرح گفتوگوی ملی خانواده را نیز در سال ۹۸ با قوت بیشتری پیگیری میکنیم.

ابتکار افزود: سفرهای استانی در بین مردم در شهرها و روستاها طبق روال سال های گذشته تداوم خواهد یافت البته برای سال ٩٨ با در نظر گرفتن برنامههای قبلی سفرهای استانی، برنامههای جدیدی تدارک دیده خواهد شد.