به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، بهمن حسینزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نمایشگاههای بینالمللی کشور نیز با حضور در این مراسم بر لزوم بازنگری دیدگاهها در خصوص بانوان و توانمندیهایشان تاکید کرد و افزود: باید توانمندیهای بانوان را در مسیر توسعه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دیگر دوران خانه نشینی بانوان به پایان رسیده است، اظهار کرد: بانوان امروز با فعالیت های مختلف و قابل تقدیرشان نشان دادند که دیگر نمی توان و نباید آنها را خانهنشین خواند چرا که آنها حتی در خانه نیز دست به کارآفرینی میزنند.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نمایشگاههای بینالمللی کشور متذکر شد: بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اکثر آنها باید توانمند باشند.

حسینزاده همچنین به نقش بانوان در اقتصاد خانواده اشاره کرد و افزود: ما باید از اقتصاد روستا، بخش، شهر و کشور خود دفاع کنیم تا زمینه های توسعه ملی را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه توانمندی بانوان غیر قابل انکار است، اظهار کرد: بانوان نقش فعالی در خانواده و کشور دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نمایشگاههای بینالمللی کشور حمایت مالی از کارآفرینان را از وظایفع دولت دانست و افزود: باید از بانوان کارآفرین حمایت های مالی مناسب صورت گیرد، تجربه ثابت کرده است وقتی بانوان کارآفرین وارد عرصه تولید می شوند کیفیت تولید را نیز بالا میبرند.

نمایشگاه توانمندیهای بانوان ایرانزمین (در سایهسار مینو) ۲۰تا ۲۴اسفندماه در نمایشگاه بینالمللی در حال برگزاری است.