شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۵ ب.ظ

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شیروان در هاله ای از ابهام

بجنورد- ایرنا- ناوگان عمومی شهر شیروان که از فرسودگی رنج می برد مشکلاتی را برای بخش های مربوط بوجود آورده است که باید برای نوسازی آن هرچه زودتر تدابیر اصولی اندیشید.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شیروان در هاله ای از ابهام

بجنورد- ایرنا- ناوگان عمومی شهر شیروان که از فرسودگی رنج می برد مشکلاتی را برای بخش های مربوط بوجود آورده است که باید برای نوسازی آن هرچه زودتر تدابیر اصولی اندیشید.
تبلیغات