یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۰ ب.ظ

سند ارتقای وضعیت خانواده در البرز بررسی شد

کرج- ایرنا- موانع تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در البرز روز یکشنبه با حضور مشاوران و نمایندگان بانوان دردستگاه های اجرایی این استان مورد بررسی قرار گرفت.

سند ارتقای وضعیت خانواده در البرز بررسی شد

کرج- ایرنا- موانع تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در البرز روز یکشنبه با حضور مشاوران و نمایندگان بانوان دردستگاه های اجرایی این استان مورد بررسی قرار گرفت.
تبلیغات