دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۶ ب.ظ

فرصت ها و چالش های جمعیت- ناهید حاجی خانی*

تهران -ایرنا- جمعیت ایران از مرز ۸۱ میلیون نفر گذشته است و پیش بینی شده است که جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ در کمترین سطح به ۹۵٫۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲٫۵ میلیون نفر برسد.

فرصت ها و چالش های جمعیت- ناهید حاجی خانی*

تهران -ایرنا- جمعیت ایران از مرز ۸۱ میلیون نفر گذشته است و پیش بینی شده است که جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ در کمترین سطح به ۹۵٫۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲٫۵ میلیون نفر برسد.
تبلیغات