شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۲۳:۱۳ ب.ظ

چرا سزارین همچنان طرفدار دارد؟

مشهد- ایرنا- ترویج زایمان طبیعی و ایمن یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت است که وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید با هدف پیشگیری از آمار بالای سزارین در کشور، بر نهادینه سازی آن تاکید ویژه ای داشته و دارد.

چرا سزارین همچنان طرفدار دارد؟

مشهد- ایرنا- ترویج زایمان طبیعی و ایمن یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت است که وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید با هدف پیشگیری از آمار بالای سزارین در کشور، بر نهادینه سازی آن تاکید ویژه ای داشته و دارد.
تبلیغات