شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۹ ب.ظ

زنان و انتخابات لبنان

بیروت – ایرنا – انتخابات پارلمانی لبنان که فردا یکشنبه در سراسر این کشور برگزار می شود با تفاوت های زیادی نسبت به دوره های پیشین همراه است که یکی از آنها رشد بیش از ۱۰ برابری تعداد نامزدهای زن این دوره نسبت به دوره قبلی است.

زنان و انتخابات لبنان

بیروت – ایرنا – انتخابات پارلمانی لبنان که فردا یکشنبه در سراسر این کشور برگزار می شود با تفاوت های زیادی نسبت به دوره های پیشین همراه است که یکی از آنها رشد بیش از ۱۰ برابری تعداد نامزدهای زن این دوره نسبت به دوره قبلی است.
تبلیغات