داور بین‌الملل ورزش فوتسال و فوتبال می‌گوید که اختصاص بودجه به ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر بوده و ورزش باعث کارکرد بهتر فعالیت‌های فرهنگی است. " />
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

پنج‌شنبه 7 فوریه 2019 | 11:57 ق.ظ

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اختصاص بودجه به ورزش

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اختصاص بودجه به ورزش

داور بین‌الملل ورزش فوتسال و فوتبال می‌گوید که اختصاص بودجه به ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر بوده و ورزش باعث کارکرد بهتر فعالیت‌های فرهنگی است.


جواد فهیمیراد مسئول فنی مسابقات فوتسال کارکنان و اعضایهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیهجام فجر چهلم که در بوشهر برگزاری شد با خبرنگار خبرگزاری آناگفتگو کردکه در متن زیر با هم میخوانیم.

آنا: امکانات ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تأسیس تا به امروز چه مسیری را طی کرده و چه میزان به آن اضافه شده است ؟

فهیمیراد: طبیعتاً هر سازمان و نهادی در آغاز برنامههای خود، زیرساختهای مورد نیاز را با رعایت استانداردهایی ایجاد میکند و سپس با توجه به شرایط و الزامات فعالیتهابه گسترش آن میپردازد که دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این قائده مستثنی نبوده است. بنده ۱۶ سال است که بهصورت مستقیم با دانشگاه در دورهها و بخشهای مختلف در ارتباط هستم و خوشبختانه امکانات، تجهیزات و زمینهای ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی مانندسایر نیازهای دانشگاه روند روبهرشد بسیار مناسبی داشته بهگونهای که در اکثرواحدهای دانشگاهی کشور، سالنهای چندمنظوره ورزشی با آخرین تجهیزات وجود دارد که به عینه قابل مشاهده است.

آنا: از برنامههای تدوینشده و آتی این حوزه در راستای ارتقای بخش تربیت بدنی دانشگاه بفرمایید و نیز اهداف پیش روی این حوزه کدام است؟

فهیمیراد: تربیت بدنی در هر سازمانی بیشترین علاقهمند را به خود اختصاص میدهد و بیشترین تقاضا نیز در این بخش، برگزاری مسابقات مختلف است. در واقع ورزشکار در ادارات جدای بحث سلامتی، به انگیزه حضور در مسابقات درون سازمانی یا برون سازمانی، تمرینات ورزشی را انجام میدهند. بحمدالله این مهم با درایت و پیگیریهای مدیران دانشگاه بعد از وقفه چندساله برقرار شده که موجب رضایت کارکنان ورزشکار شده استو به یاری پروردگار، مسابقات بهصورت گستردهتر ادامه خواهد داشت.

خبر جدید  جذب سرباز امریه در وزارت ورزش

آنا: معمولاً ورزش همیشه مشکلات خاص خود را دارد آیا دانشگاه با چنین چالشهایی روبهرو است؟

فهیمیراد: معضلی که نه تنها ورزش، دانشگاه و یا یک نهاد خاص با آن روبهروست؛ بلکه چالشی برای تمام کشور بوده، مدیریت هزینهها و کمشدن درآمد است. دانشگاه نیز به مراتب با این مسئله در تمامبخشها مواجه است؛ اما با اهتمام مسئولان به تربیت بدنی، فعالیتهای ورزشی از یاد نرفته و علاوه بر اختصاص بودجه مناسب، شخصاً در برگزاری مسابقات حضور و بر انجام آن نظارت دارند.

آنا: حضور یک کارمند در المپیاد ورزشی دانشگاهی چه مزیتهای فردی را میتواند برای او بهدنبال داشته باشد؟

فهیمیراد: به نظر من بخش تربیت بدنی برای کارکنان یک فعالیت حیاتی است. همه افراد در طول هفته، فعالیتهای تمرینی را برای سلامتی انجام میدهند که اگر این فعالیتهای ورزشی در قالب تیمهای کارمندی انجام شود، علاوه بر پویایی سبب خواهد شد، دوستی و مهربانی میان همکاران افزایش یابد و این سرزندگی به محل کار نیز ورود خواهد کرد.

خبر جدید  صف مسکن مددجویان کمیته امداد در سال ۹۸ شکسته می‌شود

آنا: با توجه به برگزاری مسابقات در چندرشته ورزشی، اکنون اگر قصد شرکت در مسابقات را داشتید در کدام رشته وارد میدان میشدید؟

فهیمیراد: بنده داور بینالملل فوتسال و فوتبال هستم و با توجه به اینکه رشته تحصیلیام نیز تربیت بدنی است، والیبال و شنا از دیگر علاقهمندیهای من است؛ اما فعالیت ورزشی در هر رشتهای نیازمند تمرین مستمر و آمادگی بدنی مناسب است از این جهت از انجام ورزشهایی مانندفوتسال و فوتبال بهدلیل احتمال آسیبدیدگی زیاد چشمپوشی خواهم کرد و در والیبال شرکت میکنم.

آنا: با توجه به ایام الله دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، چه پیشنهادی برای بهترشدن کشور در حوزه کاری خود دارید؟

فهیمیراد: قدم اول در هر مسئلهای سلامت فردی و اجتماعی و سپس انگیزه است که هر دوی این مسائل در برنامههای ورزشی وجود دارد. همانطور که مطلع هستید در بودجه ۹۸ کشوردر هر نهاد و سازمانی بودجههای فرهنگی تعیین و مشخص شده است. به اذعان بسیاری از افراد، بهترین و اثرگذارترین حرکت فرهنگی، فعالیت فرهنگی در قالب برنامههای ورزشی است که نشان از اهمیت ورزش و کاربردیبودن آن دارد. مسئلهای که میتواند بهتر انجام و منجر به رضایت عمومی شود، اختصاص بودجه بیشتر برای ورزش همگانی است؛ چراکه ورزش باعث کارکرد بهتر فعالیتهایفرهنگی و در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مؤثر است.

خبر جدید  طرح جامع جمعیت در مجلس نیاز به بازنگری همه‌جانبه دارد

آنا: بوشهر و وضعیت میزبانی مسابقات را چگونه ارزیابی میکنید؟

فهیمیراد: ببینید میزبانی هر برنامهای دو جنبه دارد، یکی توان، ظرفیت و زیرساختهای میزبان و دیگری بودجهای که سازمان مربوط برایانجام فعالیت در اختیار میزبان قرار داده است. خوشبختانه مسابقات در هر دو بخش با قدرت در حال انجام است هرچند کاستیهایی نیز بوده اما سریعاً رفع شده است.

آنا: و حرف آخر….

فهیمیراد: تشکر از مسئولان واحد بوشهر و مدیران سازمان مرکزی در اهتمام برگزاری مسابقات و قدردانی ویژه از روابط عمومی واحد بوشهر در انعکاس مناسب اخبار و این رویداد بزرگ ورزش دانشگاهی کشور؛ چراکه اطلاعرسانی بخش مهمی از هر برنامهای است و باعث ایجاد انگیزه خواهد بود.

انتهای پیام/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)

برچسب‌ها:تبلیغات