شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 28 جولای 2018 | 12:55 ب.ظ

سازمان تامین اجتماعی برای کنترل منابع و مصارف باید برنامه داشته باشد

سازمان تامین اجتماعی برای کنترل منابع و مصارف باید برنامه داشته باشد

سازمان تامین اجتماعی برای کنترل منابع و مصارف باید برنامه داشته باشد ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  به من چهسازمان تامین اجتماعی برای کنترل منابع و مصارف باید برنامه داشته باشد

0/5 (0 نقد و بررسی)
خبر جدید  به من چه
تبلیغات