پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

چهارشنبه 24 جولای 2019 | 10:39 ق.ظ

راهکارهایی برای نشاط سالمندان

راهکارهایی برای نشاط سالمندان

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که ۱۴زمینه فرصت‌ کارآفرینی اجتماعی در افزایش نشاط اجتماعی نقش دارد و هشت عامل به عنوان عوامل مؤثر بر نشاط سالمندان ساکن خانه سالمندان موثر است.


به گزارش ایسنا، شهره فرودی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی در پایان نامه خود به بررسی “شناسایی فرصت های کارآفرینی اجتماعی با هدف افزایش نشاط اجتماعی (مطالعه موردی: سالمندان ساکن خانه سالمندان در شهر اصفهان)” پرداخت. براساس آمار سال ۹۵ از جمعیت ایران،۱.۶ درصد جمعیت کشور کهنسال است که به زودی با بحران پیری روبرو خواهد شد. از سوی دیگر افسردگی سالمندان در سال ۲۰۱۷ بعنوان مسئله‌ای جهانی مطرح شده است. در سرای سالمندان با توجه به دور شدن فرد از اجتماع، نداشتن فعالیت‌های معمول گذشته، از دست دادن نقش و جایگاه سابق و تجربه‌ تنهایی، افسردگی به بیماری شایع ساکنین این مراکز تبدیل شده است. این پژوهش با هدف شناسایی فرصت‌های کارآفرینی اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی (مطالعه موردی: نشاط سالمندان ساکن خانه سالمندان در شهر اصفهان) انجام شد.  پژوهش به روش آمیخته اکتشافی متوالی و در بخش کیفی، راهبرد مطالعه موردی و در بخش کمّی، روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. الگوی نمونه‌گیری در بخش کیفی، هدفمند و شامل ۱۹ نفر از کارشناسان حوزه سالمندی در شهر اصفهان است. اطلاعات از طریق مصاحبه، گروه کانونی و مشاهده گردآوری شده و با استفاده از تکنیک‌های کدگذاری باز و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و فرصت‌های کارآفرینی اجتماعی در جهت افزایش نشاط سالمندان ساکن خانه سالمندان و عوامل مؤثر بر نشاط آنها شناسایی شدند. در ادامه با تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن بین ۹۶ نفر نمونه که به صورت تصادفی از میان سالمندان و افراد مرتبط با آنها انتخاب شده بودند، نظرسنجی در خصوص فرصت‌های شناسایی شده در مرحله اول پژوهش صورت گرفت و با استفاده از نرم‌افزار SPSS ، پس از تعیین اعتبار با روش آلفای کرونباخ و انجام آزمون فریدمن، رتبه‌بندی فرصت‌های شناسایی شده انجام گرفت.  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ۱۴ زمینه فرصت‌ کارآفرینی اجتماعی به ترتیب شامل ارتباطات غیر عمیق و غیر کلامی، سرمایه اجتماعی، موارد نوستالوژیک، فضاسازی، امکانات و تأسیسات ، کارایی و مولد بودن، حیوان درمانی، تعامل با دنیای واقعی، هنر درمانی، ورزش، ارتباطات انسانی، اوقات فراغت، معنویت درمانی و آموزش، در خانه‌های سالمندان جهت افزایش نشاط سالمندان این مراکز قابل بهره‌برداری هستند.  علاوه بر آن هشت عامل به عنوان عوامل مؤثر بر نشاط سالمندان ساکن خانه سالمندان شامل: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل روان‌شناسی، اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، سلامت جسمانی، مربی فوق برنامه و عوامل دموگرافیک در خور توجه هستند.  این پایان نامه با راهنمایی دکتر محمدتقی طغرای در دانشگاه هنر اصفهان دفاع شد.
انتهای پیام
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر جدید  بازخوانی ۵ ویدئوی پربحث و جنجالی در فضای مجازی
0/5 (0 نقد و بررسی)

برچسب‌ها: ، ،تبلیغات