چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 28 جولای 2018 | 03:16 ق.ظ

جدایی وزارت «رفاه» از کار، جدایی سیاسی است نه کارشناسی

جدایی وزارت «رفاه» از کار، جدایی سیاسی است نه کارشناسی

جدایی وزارت «رفاه» از کار، جدایی سیاسی است نه کارشناسی ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  روش صحیح تنبیه کودکانجدایی وزارت «رفاه» از کار، جدایی سیاسی است نه کارشناسی

0/5 (0 نقد و بررسی)
خبر جدید  28 روستای شیروان تنش آبی دارد
تبلیغات