سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

شنبه 31 آگوست 2019 | 08:50 ق.ظ

تشکیل پویش «مِنهای فقر» در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز

تشکیل پویش «مِنهای فقر» در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز

همزمان با برگزاری نشست «مِنهای فقر» با موضوع واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی که به وسیله کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، پویش «مِنهای فقر» با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک گذاری