یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

سه‌شنبه 11 آگوست 2020 | 10:26 ق.ظ

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹ میلیون جوان مجرد!+نمودار

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹ میلیون جوان مجرد!+نمودار

ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و مجدداً ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر روندی صعودی داشته و کشور در  سال ۹۵ بیشترین تعداد طلاق را داشته است.


ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹ میلیون جوان مجرد!+نمودار ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و مجدداً ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر روندی صعودی داشته و کشور در  سال ۹۵ بیشترین تعداد طلاق را داشته است.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر جدید  چرا ایران در صنایع دستی مقام اول جهان را دارد/ جزئیات طرح پنجشنبه‌های صنایع دستی با تخفیفات ویژه
0/5 (0 نقد و بررسی)
تبلیغات